Дякония

“ Един другиму носете теготите си

и така изпълнявайте Христовия закон”

/Гал. 6:2/Братя и сестри християни,


Последните няколко години на 21 век, се характеризира с активизиране на новото явление ТЕРОРИЗЪМ. В същото това време човечеството все повече и повече изпитва потребност от истинско общуване извън интернет и новите технологии. Онова общуване, при липсата на което Адам, въпреки че беше пълен господар в Едемската градина се чустваше САМ/ Бит.2/. В нашето общество се обособиха различни обществени групи, маргинализирани по социален и икономически критерии, които все по- често търсят начини и средства за интеграция и собствена идентичност. Ролята на обществените институции и структори в съзнанието им се умаловажава и това от своя страна ги подтиква да търсят структори и общности, както извън общоприетите - така и извън разбиранията на класическото християнство. В подобна обществена и социална среда в първите векове се налага да работят и апостолите в първата християнска община. Появява се потребност от социална проповед, която поради ангажиментите на апостолите се възлага на ДЯКОНИТЕ./ Деян. 6/. Така се появява социалната дякония, като явление в тялото Христово – ЦЪРКВАТА. Състоянието на отделните маргинализирани групи, намиращи се все още в сегрегация, налага преразглеждането и мобилизирането на ресурсите в църквата относно духовното обгрижване извън молитвения дом- в общноста. Така се постави началото на една нова, но не непозната тема за дискусия:

“ ЧОВЕШКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЦЪРКОВНАТА ДУХОВНОСТ”.

Според редица авторитетни богослови за онзи, на който социалната проповед е повече от задача - призвание е необходимо да има минимум от познания относно:

  • Историята и развитието на църквата

  • Учението на класическото християнство

  • Възникването и характеристика на култовете

  • Методика за социално и общественно включване на нуждаещите се

В стремежа си да отстояваме призива на Иисус да бъдем предимно “ Христови” /1 Кор. 1/, като поставим нашето служение на основата на любовта ”която никога не отпада” /1 Кор. 13/ създадохме кратък курс от лекции, които могат да се ползват от християнските църкви независимо от тяхната конфесионална принадлежност по отношение на СОЦИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ в общноста. Основното ни желание е в навечерието на Рождество Христово – 2005 г. да ги издадем, а в началото на 2006 г. да организираме кратък курс по “ Социална проповед”: лекторска и кореспондентска форма на обучение.

Обръщаме се с молба към Вас да ни съдействате за издаването на този курс, с надежда че по този начин ще стимулираме служението в църквата, а не единствено ходенето на служба. Искрено се надяваме, да се свържете с нас на адреса на нашата църковна община или с централното ни ръководство, за което предварително Ви благодарим.


Бог да благослови Вашето служение и семейства!


Искренно Ваш, събрат в Христа- презвит. Б. Иванов

19.11.2005г.

5570 гр. Летница

обл. Ловешка

ул. Бузлуджа № 8

GSM: 0899053127

Бисер Газдов

{START_COUNTER}