Манифест на промяната, реформацията и съживлението

Манифест на промяната, реформацията и съживлението Един милион новородени християни до 2010 година в България

Един милион новородени християни до 2010 година в България

или

Манифест* на промяната, реформацията и съживлениетоОт Георги Бакалов
1Цар. 17:26 И Давид проговори на стоящите при него мъже като каза: Какво ще се направи на онзи, който порази тоя филистимец и отмахне укора от Израиля?Защото кой е тоя необрязан филистимец, та да хвърли презрение върху войските на живия Бог?


Неем. 2:6 Царят пак ми рече (като седеше при него и царицата): Колко време ще се продължи пътешествието ти? И кога ще се върнеш? И угодно биде на царя да ме изпрати, като му определих срок.По време на Националната Молитвена Конференция, провела се през месец юли в зала 2 на НДК, Святият Дух раздвижи сърцето ми по невероятен начин и промени завинаги переспективата ми за съживление и реформация в народите. В случая обаче става дума по-специално за България, страната, в която съм роден, и народа, който мога спокойно да нарека “мой народ”.


По време на хвалението и поклонението на една от ключовите служби, само за ЕДИН МИГ (така работят нещата в Духа) аз видях картина на църквата в България и духовното състояние на лидерството и людете. В един момент Господа ми показа състоянито на нещата, както и ми даде стратегията за изходния път към победа. Надявам се в следващите няколко реда да мога да споделя с вас тези неща така, че и вашият дух да се раздвижи и с духовните си очи да видите картината, която аз видях в ЕДИН МИГ. Това, което имам да споделя тук, не идва от логическо мислене, а е слово на мъдрост от Святия Дух за Тялото Христово в България. То е пророческо слово, както е и слово на обещание, което зависи на покорството на църквата и лидерството в България.


ОБЕЩАНИЕТО НА ОТЕЦ ЗА ЦЪРКВАТА В БЪЛГАРИЯ


ПЪРВОТО нещо, което видях в духа, е това как голяма част от лидерите в Тялото Христово в България се трудят в плътта и не в благодатта на Духа. Много църкви и служения умират бавно и постепенно – духовният климат на скептицизъм и неверие изсмуква всичката им сила. Те се борят ден след ден, но чувствайки се сякаш “бият въздуха”.


1Кор. 9:26 И тъй, аз така тичам, не като към нещо неизвестно; така удрям, не като че бия въздуха;


Много от новородените християни все още са сковани в традиционни схващания за църква и служение. Така те са станали безсилни и неадекватни към времето и реалностите, в които живее това поколение. Толкова много лидери са все още сковани и водени от душевни, интелектуални начини на мислене и служение. НЕ Е ГОЛЯМ процентът на тези, които познават реално Бога, чиито ум е освободен от бремената на културата и естественото мислене и проповядват ясно учението на Исус Христос. Разбирането на принципите на Божието Царство, заветни взаимоотношения и глобалните движения на Духа се срещат в една неголяма група от лидери.


Други основни крепости, които Святият Дух ми показа, са гордостта, суетата, разочарованието, огорчението, състезателният дух, братоубийственият дух и комплексите за малоценност – те пречат на МНОЖЕСТВА от проповедници да станат лидерите, които Бог е планувал да бъдат.


Разбирайки духовното състояние на лидерството, виждайки ги от високото място, в което Духа ме издигна за един миг, за мен вече не беше трудно да разбера защо лидерството е толкова мудно и се придвижва толкова бавно, сякаш движещо се в блато. Организационното дотолкова е превзело църквите, че движението в Духа е станало почти непознато за повечето от хората, влезли в нашите църкви през последните една-две години.


Силната молитва в Духа, хвалението и поклонението, освобождение от духове и други валидни измерения на Духа са станали рядкост за много събрания. Скептицизъм, охлаждане и апатия са превзели много лидери и християни.


Така евангелизационният огън е угаснал в мнозина и е бил заместен от търсене на комфорт и личен успех и благополучие. Постигането на личен успех и реализация се е превърнал в духовния Еверест за много християни, паднали под чародйството на духа на света и материализма.


Страхът от Господа е неразбираемо понятие в живота на десетки хиляди християни.


Радикална вяра, пророческо виждане и полагане на усилие в Духа са станали атрибути само на един остатък от лидери и църкви.


Този остатък обаче е избран по благодат и поради благодат.


Този остатък е надеждата на Бога и на идното поколение.


Този остатък има уши да чуе и очи да види Словото на Господа за тази нация.


Този остатък е Давидовото поколение, което Бог е запазил за Своите цели и намерения в този народ. Това са хора, които имат изгаряща ревност за Бога, но и стратегическо мислене и разбиране на Царството.


1Цар. 17:26 И Давид проговори на стоящите при него мъже като каза: Какво ще се направи на онзи, който порази тоя филистимец и отмахне укора от Израиля?Защото кой е тоя необрязан филистимец, та да хвърли презрение върху войските на живия Бог?


Докато пълният с всякакво нечестие и демони Голиат хулеше армиите на живия Бог и израилтяните се криеха по пещерите, един млад момък на име Давид дойде на бойното поле, за да се види с братята си. Той набързо разбра за какво става дума и без да се бави много-много, се приготви за действие. Давид обаче нямаше да се бие за нищо. Той искаше да знае ЗА КАКВО СЕ БИЕ и каква ще е наградата.


Апостол Павел тичаше не в сляпа ревност, но към НЕЩО ОПРЕДЕЛЕНО.


Кор. 9:24-26 Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние нетленен. И тъй, аз така тичам, не като към нещо неизвестно; така удрям, не като че бия въздуха;


Много лидери в България обаче удрят, биейки въздуха. Това е уморило и тях и църквите им. Цели църкви удрят, биейки въздуха и тичат, без дори да имат разбирането за наградата, която им се полага. Този религиозен манталитет е сформирал църкви, които имат вид на благочестие, но са отречени от силата му. Апостол Павел, както и Давид имаше ясно разбиране за естеството на битката и за наградата.


За каква награда тичаш ти?


Голямата награда, която би трябвало да мотивира всеки един от нас в Тялото Христово, независимо от дара и позицията ни, е спасението и трансформирането на хора, градове и нации чрез силата на Евангелието. Това е времето, в което трябва да се върнем към първата си любов и агресивно да се прострем към това, което Бог ни дава в духа.


Какво ни дава Бог?


Пс. 2:8 Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое наследство,

И земните краища за твое притежание.


Прочетете много внимателно следващите няколко реда!


АКО СЕГА КЛЮЧОВИТЕ ЛИДЕРИ И ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ СЕ СЪБЕРАТ, ПОГРЕБАТ МИНАЛОТО ЧРЕЗ СИЛАТА НА ПРОШКАТА И ИЗВИКАТ КЪМ ОТЕЦ ЗА СПАСЕНИЕТО НА НАЦИЯТА, БОГ ЩЕ НИ ДАДЕ НАЙ-МАЛКО 1,000,000 НОВОРОДЕНИ ХРИСТИЯНИ ДО 2010 ГОДИНА.


Докато В ЕДИН МИГ пред мен се разкри картината на духовното състояние на лидерството и църквата в България и аз видях как по-големият процент от църкви и служения удрят, като че “бият въздуха”, в същото време чух и обещанието на Отец.


Това е и Неговото Слово към Църквата в България днес:


НАЙ-МАЛКО 1,000,000 НОВОРОДЕНИ ХРИСТИЯНИ ДО 2010 ГОДИНА!


Пс. 2:8 Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое наследство,

И земните краища за твое притежание.


Тук не става дума за единство в името на единство. Тук става дума за единство в името на Жетвата.


И-н 17:21 ...да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.


Помислете само: повечето лидери, с които съм говорил напоследък, са съгласни, че днес в България има около 100,000 новородени християни, които са част от евангелски деноминации, църкви и движения. Възможно е да са с 10 или 20 хиляди повече, но лидерите, с които говорих, смятат, че 100,000 е една реалистична картина на евангелското християнство в България днес.


Без значение дали си лидер на църква или редови християнин, ако ти си истински ученик на Исус Христос и четеш това послание, моят въпрос към теб е следният: Какво става в теб, когато слушаш това слово? Представи си твоята църква нарастнала 10 пъти след 7 години. Понеже това е, за което става дума. Ако всички църкви в България след 7 години имат 10 пъти повече новородени християни, посветени ученици на Господ Исус Христос в България, ние ще имаме най-малко 1,000,000 християни в България. Това значи, че всеки един от нас има обещанието да расте и да се развива. Така ще можем да започнем да се молим един за друг, за растежа един на друг. Това означава спиране на миграциите на християни от една църква в друга и насочването на усилията ни за печеленето на ученици, за изваждането на хора от мрака към светлината.


И това, приятели, означава ПРОМЕНЕНА НАЦИЯ! Това означава отговор на нашите молитви, плод от нашите жертви за години наред вече, и трансформиран народ. Това ще ни даде вярата след 10 години да се издигнем на друго ниво на вяра и да поискаме от Отец ПОВЕЧЕ и за ОЩЕ ПО-КРАТКО ВРЕМЕ. Тогава може би ще имаме вярата, да поискаме половината нация спасена за следващите 5 години и ще знаем, че Бог, който ни е умножил десетократно за 7 години, може да направи и това.


Приятели, не се лъжете обаче! Ние няма да можем да стигнем на това ниво на вяра, ако първо не стигнем това, което Отец ни обещава СЕГА!


Как реагира духът ти на това слово? Нивото на откликване ще ти покаже и нивото на твоята ревност и вяра в реалността на Бога и Неговата сила. Без значение дали си лидер на църква или редови християнин, ако ти останеш безразличен към това слово, това е сигурен индикатор, че животът на Бога е умрял в теб и ти трябва да се върнеш към първата си любов наново.


Отк. 2:4-5 Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш.


Вестта за това, че само след седем години твоята църква може да е 10 пъти по-голяма, би трябвало да те “взриви” отвътре, в сърцето ти. Вестта за това, че само след седем години в България може да има най-малко 1,000,000 новородени, посветени, радикални ученици на Господ Исус Христос, би трябвало да “взриви” духа на всеки лидер в България. При толкова много християни, ДУХОВНИЯТ и СОЦИАЛНИЯТ климат на нацията ще е напълно променен. Ти ще се събуждаш всеки ден със самочувстието на победоносен християнин. Ще има християни в парламента, правителството, медиите, училищата и в сферата на бизнеса. Ние трябва да станем такъв квас, който заквасва с такава сила, че след не повече от 15 години най-малко половината нация да е християнска и да се покланя на Бога в дух и истина.


Това обаче означава, че нещо радикално ще трябва да се случи вътре в нас, в лидерството и във всеки един християнин.


Ние ще трябва да застанем един за друг и всички заедно за Господа. Тялото Христово, независимо от какви деноминации и кръгове, трябва да се придвижи на ново ниво на зрялост и посвещение на целите на Бога за България.


Ще трябва да видим ГОЛЯМАТА КАРТИНА на Божия план за България и мястото на всеки един в нея.


Всеки лидер и редови християнин ще трябва да развият НАЦИОНАЛНО видение и всеки да презвземе сферите и териториите, дадени му от Господа. Състезанието един с друг ще трябва да спре и ние всеки ще трябва да се фокусира на целите, лично поставени му от Господа, и на подкрепата един към друг.


Страхът от Господа ще трябва да се върне в Църквата и да стане реалност за нас. Тогава и само тогава лидери, които живеят небогоугодно и работят против единството в Тялото Христово и напредването на Божиите цели, ще бъдат съдени от Бога.


Д.А. 5:5 И Анания, като слушаше тия думи, падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това.

Д.А. 5:11 И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това.


Д.А. 9:31 И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и, като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, се умножаваше.


Тогава хората, които решават да станат част от църквите ни, ще го правят с разбиране и респект към Бога и Неговото Слово. Тогава климатът на чудеса и знамения ще е нормален за църквите, които са в Божествен ред.


Д.А. 5:12-14 И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между людете, (и те всички бяха единодушно в Соломоновия трем; а от другите никой не смееше да се присъедини към тях; людете, обаче, ги величаеха;и още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се прибавяха)...Готов ли си да приемеш предизвикателството на това слово?


Готов ли си да започнеш да служиш на Бога, не така сякаш биеш въздуха, а така сякаш с всяко свое действие ти се приближаваш към изпълнението на това слово. Готов ли си да го повярваш и да започнеш да се молиш 10 пъти повече, да спечелиш 10 ученици за идните 7 години и да вярваш за десетократно увеличаване на финансите ти, което значи и десетократно увеличаване на твоето даване за Царството?


Давид излезе срещу Голиат, знаейки, че за него има награда. Готов ли си да приемеш това предизвикателсто и да започнеш да живееш християнския си живот не само удрящ хаотично наляво и надясно, но с вярата, че ние наистина ще променим тази нация и че ще преживеем десетократно увеличаване във всяка една сфера до 2010 година?


Чули сме за това как в Китай всеки ден се спасяват над 25,000 души, В Латинска Америка всеки ден се спасяват над 20,000 души, а в Африка има най-много новородени християни процентно. Гватемала е първата страна, която само преди 15 години беше тотално католическа, а сега е вече над 50% новородена и по света се заговори сериозно за възможността за ТРАНСФОРМИРАНИ градове и нации.


Приятели, време е да извикаме към Бога за България, Балканите и Европа. Аз искрено се радвам за изобилната жетва в нациите, но крайно време е да видим тази реалност и в България.


ПРОЗОРЕЦ НА ВЪЗМОЖНОСТ


Някои хора, когато чуят за видението за 1,000,000 християни до 2010 г. ще кажат, че не е нужно да се правят такива обещания и предвиждания. Някои ще кажат, че само Бог знае за колко време ще стане тоталната евангелизация на българския народ и това поколение.


Аз обаче искам Бог да ме намери в компанията на такива мъже като например Неемия.


Неем. 2:6 Царят пак ми рече (като седеше при него и царицата): Колко време ще се продължи пътешествието ти? И кога ще се върнеш? И угодно биде на царя да ме изпрати, като му определих срок.


Неем. 6:15 Така се свърши стената на двадесет и петия ден от месец Елул, за петдесет и два дни.


Неемия чу за разрухата, за падналите стени и изгорените порти в Ерусалим. Той се навдигна в силата на Духа, излезе от зоната на собствения си комфорт и поиска от царя ВСИЧКО, което му беше нужно, за да свърши ЦЯЛАТА работа. Бог му даде невероятен пробив, на него му беше дадено ВСИЧКО, което би му било нужно, но също така му беше даден и КРАЕН СРОК за извършването на работата.


Неемия не поведе хората просто “да свършат каквото могат”. Той не поиска “някаква помощ” от царя. Нито пък отиде за “колкото време Бог рече”.


Неемия поиска ВСИЧКАТА помощ, от която имаше нужда, и тя му беше дадена. Той отиде с ясната цел да възстанови ЦЯЛАТА стена и ВСИЧКИ порти и това стана. На него му беше даден прозорец от време и краен срок и с Божията помощ Неемия се ВМЕСТИ в този прозорец от време.


Лидерството и църквата в България трябва да разбере, че това е прозорец на възможност, в която ние ще сме “съработници” с Бога, и че Святият Дух ще потвърждава Своето Слово със знамения и чудеса. Това дело няма да зависи на идването на велик проповедник отвън и спасяването на нацията. Това слово ще зависи на ТОТАЛНАТА МОБИЛИЗАЦИЯ на ЦЯЛАТА ЦЪРКВА за свършването на ЦЯЛАТА РАБОТА, и то в този седемгодишен период от ВРЕМЕ.


Провеждането на конференции, каненето на лидери извън България, провеждането на масови евангелизации и всички тези активности са добри, но ГОЛЯМАТА ЗАДАЧА Е мобилизацията на всеки един християнин и активирането му в служението на вярващия. Всички истински ученици са призвани да правят ученици, които правят ученици.


Аз и църквите, които Господа ми е поверил в България, ще направим каквито промени са нужни, за да видим това десетократно увеличение и то не когато и да е, а за идните СЕДЕМ години. Ако нашата вяра не придобие реални очертания и измерения, ние никога няма да видим пробивите и промените, за които сме се молили, за които пеем, за които е пророкувано и т.н.


Когато Бог ЗАПОВЯДА на израилтяните да влязат в обещаната земя и да превземат, те се разбунтуваха против Него и измислиха хиляди доводи, които бяха против поемането на такъв курс на действие. Тогава Бог ги ОСЪДИ на 40 години пустинен живот, по една за всеки ден съгледване на обещаната земя.


Няма нищо случайно в Божието Царство. Цифри, времена и сезони не са случайности за Бога.


Когато израилтяните чуха за съда на Бога, те решиха да нахлуят в земята НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН. Това обаче беше ужасен провал и трагедия. Явно за Бог един ден прави голяма разлика.


Чис. 14:39-45 Тогава Моисей каза тия думи на всичките израилтяни; и людете плакаха горчиво.

И сутринта, като станаха рано, изкачиха се на планинския връх и казваха: Ето ни; и ще вървим напред на мястото, което Господ ни е обещал; защото съгрешихме. А Моисей рече: Защо престъпвате така Господното повеление, тъй като това няма да успее? Не вървете напред, защото Господ не е между вас, да не би да ви поразят неприятелите ви. Защото амаличаните и ханаанците са там пред вас, и вие ще паднете от нож. Понеже отстъпихте и не следвахте Господа, затова Господ няма да бъде с вас.


Обаче те дръзнаха да се изкачат на планинския връх; но ковчегът на Господния завет и Моисей не излязоха изсред стана.Тогава амаличаните и ханаанците, които живееха на оная планина, слязоха та ги разбиха, и поразяваха ги дори до Хорма.


Чрез Божия Дух аз искам да ви кажа, че ТОВА Е ДЕНЯТ, в който Тялото Христово трябва да откликне на това слово, да се обърне към Бога и да промени курса си на действие. И отново, нека го заявя смело:


АКО СЕГА КЛЮЧОВИТЕ ЛИДЕРИ И ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ ИЗВИКАТ КЪМ ОТЕЦ ЗА СПАСЕНИЕТО НА НАЦИЯТА, БОГ ЩЕ НИ ДАДЕ НАЙ-МАЛКО 1,000,000 НОВОРОДЕНИ ХРИСТИЯНИ ДО 2010 ГОДИНА!В корпоративния свят, при въвеждането на нови технологии се сформират така наречените “special interest groups” (специални групи по интереси). Тези компании, които иначе са конкурентно позиционирани на пазара, се събират заедно и се съгласяват относно параметрите и стандартизацията на дадена нова технология, понеже всички разбират добре, че всички ще спечелят, ако тази технология пробие.


Исус каза в една от Своите притчи, че “човеците на тоя век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината” (Лука 16:8).


Защо не ние, Божиите лидери, да не можем да се съгласим относно стратетии, които ще направят всяка църква, деноминация, движение или мрежа от служения да нарастне и да пробие за Божия слава.


СТРАТЕГИИ ЗА ПРОБИВА


За да видим такъв вид пробив в нацията, трябва да възприемем единна стратегия, върху която да се съгласим. Това трябва да е стратегия, която да е достатъчно обобщаваща, така че да може да мобилизира цялата църква, но и в същото време достатъчно специфична и ясна, за да има сила в духа. Ето и част от тази стратегия:
  • Тотално и нелицемерно примирение между лидерството в името на Исус и идващата жетва (между лидерите от различни поколения, деноминации, етническа принадлежност и доктринални особености).

  • Съгласие пред Бога за десетократно умножаване до 2010 година.

  • Опростяване на посланието на църквата – ясно комуникиране на посланието на Царството.

  • Дефиниране на ученичеството.

  • Координирана молитва на национално ниво.

  • Посвещение на младото поколение.

  • Радикално посвещение на Голямото Поръчение и тоталната евангелизация на Бългрския народ и това поколение.

  • Взаимна подкрепа във всеобщите ни усилия.
Този материал е защитен със закона за авторското право! Препечатването и разпростанението на отделни пасажи е позволено само с изричното разрешение на автора или неговия оторизиран издател в Република България. Позволява се и се насърчава неограниченото разпростанение на този материал само в неговата цялост.

© Георги Бакалов, Мемра ООД, ул. Веслец №26, София 1202"

{START_COUNTER}