ЕЛ ШАДАЙ Е ТУК ЗА ТЕБ!

ЕЛ  ШАДАЙ

От Апостол Красимир Партовски

Често пъти хората ме питат защо църквата ви се казва ” Ел Шадай” и какво означава това. Ако изследваме Библията ще видим, че Бог има много имена, с които Той се открива пред хората и всяко едно от тези имена ни показва страна от Неговата същност и характер. Например Йехова Ире озночава Бог е наш Снабдител, а Йехова Рафа - Бог  е наш Изцерител. Има хора, които познават Бог само в една светлина и са Го опитали  само в дадена  област в живота си. Ако ти не познаваш Бог като Изцерител ти никога няма да се радваш на изцерение. Ако ти не познаваш Йеова Ире ти никога няма да се наслаждваш в пълен просперитет.
   Нека разгледаме Битие 17 глава където Бог се откри на Авраам и каза: “Аз съм Всемогъщия Бог”. В еврейския език думата  е Ел Шадай  и означава Всемогъщият Бог, Превъзходният, Снабдителят, Неизчепаемият, Бог Кърмилник. Шадай може да се опише така както женската гръд, от който малкото дете суче; то се храни от там, за да порасне и укрепне. Всемогъщият Бог е способен да храни децата си по всяко време. Неговите ресурси никога не се изчерпват. Защо? Защото Той е Неизчерпаемият -  Ел Шадай.
   Ако ти се нуждаеш от храна и сили знай, че можеш да ги намериш при Ел Шадай.

Битие 17 / 1-4, 17:

“Когато Аврам беше на 99 години Господ се яви на Авраам и му рече: Аз съм Всемогъщият Бог; ходи пред Мен и бъди непорочен. И ще направя завета си между Мене и тебе и ще те умножа твърде много. Тогава Авраам падна на лицето си; и Бог му говореше казвайки: Ето, Моят завет е с тебе и ти ще станеш отец на много народи
... После Аврам падна на лицето си и се засмя, и рече в сърцето си: На стогодишен човек ли ще се роди дете? И Сара, която е на 90 години ще роди ли?”

   Нека сега видим какво е записано за Авраам  в Римляни” 4 / 18 -19.

“Аврам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва да стане Отец на много народи според реченото: “Толкова ще бъде твоето потомство”.Без да отслабне във вяра, той вземаше в предвид, че тялото му вече е замъртвяло, като бе на около сто години, вземаше в предвид и мъртвостта на Сарината утроба, -  обаче относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра и даде Богу слава.”

    За същия  човек ли говорим тук? В Битие четем, че той се смееше казвайки: “Как може да бъде това? Аз съм на 100 години. Тя е на 90, та нейната утроба е мъртва?” А в Римляни се казва, че той “не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра и даде Богу слава..... че това, което е обещал Бог, Той е способен да го изпълни”. Изглежда сякаш Римляни 4 глава е в пълна противоположност на Битие 17 глава.

   Какво се бе случило за времето, когато Бог му говори, а Аврам беше на 86 години / Битие / и после ,когато Бог му се яви и той беше на 99 години /  Битие 17( втората част на главата) и  Римляни 4 / 18-19 /?

   Нещо се беше случило с Авраам, което промени живота му завинаги и той бе станал силен и пълен с увереност и никога не се отклони или поклати.

   Както знаете Агар, Сарината  слугиня, зачена и роди дете от Авраам, което нарекоха Исмаил. Авраам обичаше Исмаил. Той искаше Исмаил да е потомството, за което Бог му бе говорил. А Авраам беше на 86 години, когато Исмаил се роди. После Бог не му  говори за 13 години. Защо? Защото Исмаил не беше обещаният от Бога. Исмаил беше резултат от действие по плът.

   Всъщност проблемът беше, че Авраам и Сара не разбираха как ще се изпълни Божието обещание и приложиха старият обичай според, който ако Агар роди дете от Авраам в Сариният скут то Сара има правото да го припознае за свое дете. Те така и направиха. А истинската причина беше, че те познаваха Бог само по един начин. Авраам не познаваше Бог като  Ел Шадай, а само като Елохим. Елохим е този, който виждаме в Битие 1 глава.

   Елохим е създателят на всичко. На небето, вселената, планетата Земя, мъжът и жената. Елохим е Този ,който основава и установява всичките природни закони, Той е този, който управлява и пази тези закони. Редът е постановен и хлябът си е хляб, и виното вино.Ето защо в умовете си те казваха” Боже, Ти казваш, че ще имаме дете и че то ще бъде родено от Сара. Обаче Ти Си Господ Елохим създател на законите; на мъжа и жената,  и за да имаме дете Сарината утробата трябва да бъде жива.Това е закона на Елохим. Не може да има дете, ако утробата е мъртва. Нали?” Това е природен закон.

   Но писанието казва, че когато Бог се яви отново  на Аврам, който беше на 99 години  не му каза : “ Аз съм Елохим”. Той му се откри по начин, който Аврам не познаваше. Той каза : “Аз съм Ел Шадай”.

Сега нека видим разликите  между Елохим и Ел Шадай.

Елохим – Единственият, който създаде природата и държи и пази природните закони.

Ел Шадай        - Един, който има силата да обръща природата и природните закони; способен да отмени, удължи, ускори, обърне и преобърне  законите, които Елохим е създал.

   Нека отбележа нещо много важно, за да не останете с погрешно разбиране или да се объркате. Бог никога няма да наруши или пренебрегне духовните закони. Ел Шадай ще преобърне естетвените, природните закони. Духовните закони са вечни. Природните закони могат да бъдат превъзмогнати само ако това е необходимо на Бог, за да удържи на думата си и да изпълни обещанията, които е дал на децата си. И ако е необходимо да се преобърне, ускори или удължи естествения, природния закон, за да се изпълни изговореното от Бог към теб обещание, то тогава Ел Шадай ще го направи! Той може да преобърне водата във вино, да преумножи хляба и рибата, и замъртвяла утроба да роди.

   Знаете историята как Сара зачена и роди Исак  и как Авраам стана баща на много народи, според както Бог му беше обещал. Подобно на Аврам, когато получиш откровение от Ел Шадай, никога не се усъмнявай отново в обещанието на Бог. Когато получиш откровение от Ел Шадай, не се съгласявай с това, което естествения закон казва, нито какво обстоятелствата казват. Изпълни се с увереност. И в момента, когато дявола ти казва: “ Няма път и няма изход” ти само трябва да станеш и да кажеш: “Падни! Това е работа за Ел Шадай.”

   Може би причината да се съмняваш и улюляваш е защото нямаш това откровение и не познаваш Ел Шадай.  Може би все още не си убеден. Тогава ти се нуждаеш от откровението на Ел Шадай. Когато получиш откровение от Него, внезапно, всяко нещо ще стане възможно!

   Помниш ли историята в Йоан 2/1 , където Исус превърна водата във вино? Това беше първото чудо, което Той извърши. Осъзнаваш ли колко време ще ти отнеме да посадиш семе, да порасне грозде и да направиш вино? Ще ти кажа, в естествения свят това отнема две, три години. После на виното му трябват две, три години, за да отлежи, а за най-доброто вино му е необходимо от пет до шест години!

Йоан 2/ 9-10 казва: “ И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и незнаеше от къде беше, / но слугите, които бяха наляли водата знаеха /, настойникът на угощението повика младоженеца и му каза: Всеки човек слага първо доброто вино, и по-долното след като се понапият, ти си задържал доброто вино до сега.” Доброто вино!

   Ел Шадай ускори  естествените закони и доброто вино стана не за 6 година, а за секунди! Какво правиш? Стоиш и се опитваш да разбереш как Бог планира да снабди необходимите финанси, за да си платиш сметките?Какво Му казваш? “Господи, крайният срок изтече! Господи, ако не се намесиш ще ми спрат тока.”Успокой се! Ако всичко изглежда невъзможно това е работа за Ел Шадай. Ако си под натиск и в естествения свят всичко изглежда невъзможно, тогава ти е време да получиш откровение  за Ел Шадай.

   Преди Църквата да напусне земята ще има велико изявяване на Ел Шадай, Който ще ускори природните закони. Сега Той е тук за теб. Някои от вас са под натиск и казвате : “Как можа да ни се случи това. Господи, какво да правим?” Поискайте с вяра и Ел Шадай ще ускори, забави, промени или преобърне естествените закони заради вас!

   Не се отказвай от нито едно семе, което си посял. Не се отказвай  и от жътвата от това семе. Само застани с лице към проблема и не се плаши.

ЕЛ ШАДАЙ Е ТУК ЗА ТЕБ!
{START_COUNTER}