МАНДАТЪТ

МАНДАТЪТ


Най-голямата поръчка, която съществува, е да се покорим на мандата от Господ. Пс.122:6

Мандатът-това е една инструкция, която е получена от висша власт. Ерусалимският молитвен мандат не е указание, което е получено от личност. Това е инструкция от Господа на Израел да се молим за мира на Ерусалим. Ще има една награда, която Той дава, и тя е: ”Нека да просперира всеки, който те обича”. При всички положения причината за един проспериращ живот не е в това какво ние ще се стремим да направим. Нашата цел трябва да бъде, да изградим Израел в почит към Господ.

Ерусалим е като ценен камък с много нарези и нива, който се отнася не само за специфичния град, но също и за земята, и за всички евреи по света(прочетете си Исая 40 гл. Захария 12-14 гл). Там виждаме, че дори понякога Израел да е разделена поради някакви причини, все още остава единна нация(Изход 3:11-14 4:22,23)и това е от много голямо значение. Господ ни е направил да внимаваме върху това Слово. Ние трябва да споделим спешността на молитвата за Израел с други. Не можем да си позволим да бъдем тихи, трябва да се борим в битката до края, иначе ще изпаднем в дълбок духовен сън. Мисията за молитва за Израел в последните дни не иска привилегии или световна известност. Не! Ние само сме дълбоко засегнати относно Божиите инструкции. Ключът за работата е, че себето трябва да умре, така че Месията да живее със словото Си чрез нас. Ние винаги трябва да вярваме в Словото на Господ и да се осланяме на Неговите обещания и на Неговия Дух. Този призив е за всички представители, които работят почасово или на пълен работен ден за молитва за Израел, за всички, които сте водени от Духа на Господ да вземете решението, да се молите за Израел. Вярваме, че тези молитви за Израел ще екипират целия свят в почит към Господ и ще бъдат благословение за евреите. Това комбинирано ходатайство е наистина в затворен кръг. Тази молитвена инициатива е водена от трона на Господ и Неговата милост. Инструкцията не е да “обърнем” Израел. Никъде в Библията Бог не ни инструктира нас неевреите да “обърнем” евреите. Много християни не почитат Името на Христос и то по един много ужасен начин и представители на Господ в Неговото Име са извършвали жестокости спрямо евреите, които не са искали да приемат Исус. Историята на Църквата е пълна с убийства и насилия от християни, които са убивали евреи, изгаряли пълни с евреи синагоги. Всички знаем за кръстоносните походи в 11 и 13 век и не е чудно, че евреите избягват християните. Истината я каза Христос в Йоан 13:35 и Матей 13:3-8, 18-23. Нека Господ да работи в сърцата ви, така че да се молите за Израел във вашите църкви, домове и на всяко друго място. Нека вярваме в Бог заедно.

Елена Димитрова

{START_COUNTER}