Словото на Господа за България

Словото на Господа за България

В минали ери на човешкия род, Бог е говорил чрез тези на които е поверявал Словото си. Той продължава да го прави и днес. Наскоро духът на пророчество слезе върху мен и ми говори следното слово за България. Като го четете, идентифицирайте се с нацията, до която е пратено. Застанете в пролома и го приемете и от името на тези, които са невежи относно Великия Цар на Царете. Моля се Святия Дух да послужи на всеки, до който стигне това слово.

Георги БакаловСловото на Господ за България

18 февруари 2007г."Аз наистина съм те призовал за време като това!

Довеждам те до място на конфликт, наречено Огледалото. Това е огледалото на моето Слово, Истината. То е място на конфликт, понеже няма да ти хареса това, което ще видиш като погледнеш в Огледалото. Когато видиш, това което аз виждам и начинът, по който те виждам в не богоугодното състояние на твоя ум.

Понеже в миналото изпращах до теб онези, които те призоваваха да се обърнеш от поклонението на безполезните идоли и от следването на пътищата на упорството ти. Но сега започвам ново дело. Издигам моето огледало на истина пред теб.

Обявявам пред теб време на благоволение и отворена врата в Небето, където те каня да ме срещнеш. Понеже аз съм Огледалото. Аз съм Истината. Когато погледнеш в Огледалото ти ще видиш какво те е връзвало и ти е пречело да разчупиш проклятията на миналото.

И като започнеш да гледаш в огледалото на истината ти ще преживееш голям конфликт вътре в себе си. Ти ще преживееш вътрешната борба на моя слуга Яков, който се бори с мен. Понеже о Българио, аз съм искал ти да преминеш в твоето по-добро бъдеще, в твоята обещана земя. И аз те призовавам да се обърнеш към мен в този час. Да се обърнеш от твоите езически пътища, фалшива религиозност и бунтовен и независим дух.

И като започнеш да се отричаш от заблудите и нечистотата, докато гледаш в огледалото, ще дойдеш до място, където ще ме признаеш за свой Бог и Спасител. И аз започвам да работя между генералите и редовите войници, между професорите и студентите, ръководителите на фирми и обикновените работници, най-висшите и най-нисшите. Започвам да довеждам хора от всички сфери на живота до място, където ще започнат да се обръщат от невежеството си в миналото и от поклонението на празните религиозни идеи до място, където ще се покланят на живия Бог и определения от Него Помазаник.

И вие ще погледнете на историята си с нови очи. И ще можете да простите на онези, които са се отнесли лошо към вас в миналото. Ще можете да разпознаете, че аз съм бил този, които се е грижил за вас през вековете.

Аз ви довеждам до място на трансформация, където ще можете да кажете в сърцето си:

"И както Исая е казал по преди: Ако Господ на войнствата не беше оставил потомство, като Содом бихме станали и на Гомора бихме се оприличили" Римл.9:29

И като гледате в Огледалото ще започнете да виждате своята трансформация в това, което съм планувал за вас да станете в бъдещето. Защото имам ново начало за вас. То няма да дойде при вас от Европейския съюз, дори и аз да мога използвам тези структури, за да изпълнят някои от моите цели. Но аз също ще ви използвам да бъдете благословение за семейството на Европейските народи.

Пълнотата на вашето ново начало идва от мен, казва Господ. Искам да ви го дам и искам да се протегнете към мен и да го приемете от Моята ръка на благословение."


Източник: www.breakthroughnet.org
{START_COUNTER}